Головний офіс: м. Київ, вул. Пушкінська, 27

Лівобережний відділ продажу: м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 23

Багатоканальний: (044) 379 47 99

Корпорацiя УкрбудНовини УкрбудОголошення про конкурс щодо визначення органiзатора торгiв (аукцiону) з продажу майна банкрута
До списку новин

Оголошення про конкурс щодо визначення органiзатора торгiв (аукцiону) з продажу майна банкрута

Читайте також

Лiквiдатор Черкаської державної житлово-побутової фiрми «Обрiй-1» (18018 вул. В. Чорновола, 261/1, код ЄДРПОУ 01275638) Черкаська область м. Черкаси арбiтражний керуючий Постоленко Володимир Олексiйович (Свiдоцтво Мiнiстерства юстицiї України №1392 вiд 09.07.2013 року), який діє на підставі постанови господарського суду Черкаської областi вiд 29.09.2009 року та ухвал цього ж суду вiд 11.06.2015 р. та 28.01.2016 року по справi N 18/724, оголошує конкурс щодо визначення органiзатора торгiв (аукцiону) з продажу майна банкрута. 


Особливостi аукцiону: аукцioн проводиться у вiдповiдностi до Роздiлу 4 (Продаж майна в проваджені у справі про банкутство) Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» вiд 22.12.2011 року. 

Вимоги до органiзатора аукцiону: 
1. Бути юридичною особою, зареєстрованою у встановленому законом порядку, що має право здiйснювати продаж майна шляхом проведення аукцiону; 
2. Наявнiсть досвiду проведення аукцoнiв ис менше трьох рокiв; 
3. Наявнiсть технiчних можливостей для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (з урахуванням виду i особливостей майна, що пiдлягає продажу); 
4. Наянiсть власного або орендованого примiщення, та/або технiчної можливостi для проведения аукціону; 
5. Органiзатором аукцiону не може бути заiнтересована особа стосовно боржника, кредиторiв та замовника аукцiону.

Iнформацiя про боржника, продаж майна якого здiйснюватиметься на аукцiоні, та характеристика майна боржника, продаж якого здiйснюватиметься на аукцioнi. 

На ауцкіон виставляється цілісний майновий комплекс Черкаської державної житлово-побутової фiрми «Обрiй-1» (18018, Черкаська область, м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 261/1, код ЄДРПОУ 01275638).

До складу цiлiсного майнового комплексу входять: 

1. Bбудоване нежитлове примiщения №112 - на першому поверсi п'яти поверхової будiвлi загальною площею 29,1 кв. м висотою 2,8 м за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська, 14. Стіни цеглянi, перекриття залiзобетоннi панелi, пiдлога бетон. Просiдання полiв та трiщини цегляних стiн виникли в результаті пiдтоплення. Тріщини вiд 5 мм до 20 мм. Примiщення потребує капiтального ремонту та пiдлягає реалiзацiї (фото «нежитлове примiщення №112»). 

2. Офicне примiщення №115 — на першому поверсі п'яти поверхової будівлі заrальною площею 67,9 кв. м. висотою 2,8 м за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська, 14. Стiни цеглянi, перекриття - залiзобетоннi панелi, пiдлога бетон. Примiщення потребує капітального ремонту та пiдлягає реалiзацiї (фото нежитлове примiщення №115»). 

3. Нежитлове примiщення (пiдвал) загальною площею 192,3 кв. м, в тому числi: сходова клітина I, пiдвал II, XXІХ-XXXVI за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська, 14. Cтiни цеглянi, бетоннi, перекриття - залiзобетоннi панелi, пiдлога бетонна стяжка. Просiдання та деформування полiв та трiщини стяжки виникли в результаті підтоплення. Приміщення пiдвалу потребує ремонту та пiдлягає реалiзацii (фото «нежитлове примiщення пiдвалу»). 

4. Heжитлове примiщення (пiдвал) загальною площею 610,0 кв.м в тому числі: пральня, III, пд.; сходова клiтина, IV; пiдвал V-XXVIII за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська, 14а. Стiни цеглянi, бетоннi, перекриття - залiзобетонні панелi, пiдлога бетонна стяжка. Просiдання та деформування полiв та трiщини стяжки виникли в результатi пiдтоплення. Примiщення підвалу потребує ремонту та пiдлягає реалiзацiї (фото «нежитлове примiщення пiдвалу»). 

5. Дебiторська заборгованiсть 679,0 тис. грн. 

Mісцезнаходження майна: 18000, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Одеська, 14, 14а. 

Перелiк необхiдних документiв для участi у конкурсi: 

1. Заява про виконання функцiй органiзатора аукцiону iз зазначенням вiдомостей про кандидатуру органiзатора аукцioнy (повне найменування юридичої особи, ідентифікаційний код юридичної особи, органiзаційно-правова форма, місцезнаходження юридичної особи, номер телефону та інші засоби зв'язку, а також прізвище, ім'я, по батькові та рeєстрацiйний номер облiкової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомити про це відповідальний орган доходів і здорів і мають відмітку в паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори), а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону; 

2. Копії установчих або інших документів, відповідно до яких заявник має право проводити аукціони; 

3. Довідка, підписана керівником юридичної особи, що підтверджує технічні можливості заявника для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону; 

4. Довідка, підписана керівником юридичної особи, що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду у цій сфері не менше трьох років. 

Строк прийняття заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам: пропозиції від кандидатур приймаються в десятиденний термін з дня розміщення оголошення в засобах масової інформації. 

Спосіб подачі заяви: в письмовому вигляді на поштову адресу: 18001, м. Черкаси, вул. Пушкіна, буд. 67, кв. 97, арбітражному керуючому Постоленку В.О. 

У разі надходження двох і більше заяв кандидатур, які відповідають вимогам, встановленим цим оголошенням, на виконання функцій організатора аукціону замовник у п'ятиденний строк з останнього дня подачі таких заяв проводить конкурсний відбір та визначає переможця з урахуванням таких показників: 
- досвід роботи та технічні можливості (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу) із забезпечення організації продажу майна; 
- пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону. 

Повідомлення про результати конкурсу направляються всім заявникам на електронну та поштову адресу у заяві 

Детальну інформацію про проведення аукціону Ви можете дізнатися за тел.: (067) 470-52-80 — арбітражний керуючий Постоленко Володимир Олексійович.

Текст проекту договору про проведення аукціону>>завантажити>>

Карта сайту

Контакти

  • Головний офіс:м. Київ, вул. Пушкінська, 27

  • Лівобережний відділ продажу:м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 23

  • Багатоканальний: (044) 379 47 99

Приєднуйтесь

Copyright © 2004-2018 Українська Державна будівельна корпорація «Укрбуд»