• Центральний відділ продажу:м. Київ, вул. Є. Сверстюка 23

  • Багатоканальний:(044) 390 30 86

  • Укр
Корпорацiя УкрбудНовини УкрбудОголошення про конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора ДП «Токівський гранітний кар’єр» Української державної будівельної корпорації «Укрбуд»
До списку новин

Оголошення про конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора ДП «Токівський гранітний кар’єр» Української державної будівельної корпорації «Укрбуд»

Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд» відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. № 777, оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора ДП «Токівський гранітний кар’єр» Української державної будівельної корпорації «Укрбуд»

1. Найменування підприємства: Державне підприємство «Токівський гранітний кар’єр» Української державної будівельної корпорації «Укрбуд» (ідентифікаційний код – 00292296).

2. Місцезнаходження підприємства: 53853, с. Токівське, Апостолівський р-н, Дніпропетровська обл., тел.(05656) 58310.

3. Основні напрями діяльності ДП «Токівський гранітний кар’єр» Української державної будівельної корпорації «Укрбуд» :

- видобуток і переробка гранітних блоків;

- видобуток гірничої маси для виробництва будівельного щебеню і бутового каменю, виготовлення будівельних матеріалів, товарів народного споживання, надання платних послуг населенню;

- організація матеріально-технічного постачання;

- комплектація машинами, механізмами та устаткуванням власних підрозділів запасних частин, технологічного та нестандартного устаткування для власних підрозділів та на замовлення сторонніх організацій;

- здійснення торговельних операцій на товарно-сировинних, фондових і валютних біржах нерухомості та інших біржах, а також позабіржових обігах;

- оптова та роздрібна торгівля продукцією як власного виробництва, так і продукцією інших виробників із матеріалу нерудних гірничих порід (граніт і мякі породи), а також іншими товарами;

- експортно-імпортні операції в порядку, встановленому чинним законодавством;

- здійснення посередницьких послуг.

4. Строк приймання заяв на участь у конкурсному відборі 30 календарних днів після оприлюднення оголошення на офіційному сайті Української державної будівельної корпорації «Укрбуд»

5. Місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі та номер телефону для довідок: м. Київ, вул. М. Раскової,23, 02660, Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд», телефон для довідок – (044) 516-53-55.

6. Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою, вимоги щодо їх оформлення:

- заява;

Примітка 1: зразок заяви претендента на участь у конкурсному відборі додається.

- належним чином завірені: копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;

- копію документа про вищу освіту;

- біографічну довідку (резюме);

Примітка 2: зразок біографічної довідки (резюме) додається.

- конкурсну пропозицію;

- довідку про відсутність в особи судимості;

- рекомендації та інші документи на його розсуд.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

7. Дата та місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів:

Засідання Комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 22 листопада 2015 р. за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової,23, 02660.

Дата проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів: 27 листопада 2015 року.

Місце проведення конкурсного відбору: Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд», м. Київ, вул. М. Раскової,23 , 02660.

8. Вимоги до претендентів на вакантну посаду:

- повна вища, вища освіта в галузі економіки, фінансів, права, управління підприємством (спеціаліст, магістр);

- стаж роботи на посадах керівника або заступника керівника підприємства виробничої сфери – не менше 5 років;

- відсутність не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, відсутність заборони займати відповідні посади або займатись певними видами діяльності;

- повинен знати:

закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності державного комерційного підприємства;

порядок розроблення і затвердження річного з поквартальною розбивкою фінансового плану, а також інвестиційного плану на середньострокову перспективу (3-5 років) державного підприємства;

перспективи технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі, кон'юнктуру ринку;

організацію виробництва, праці та управління;

порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів;

господарське, податкове, екологічне та трудове законодавство;

етику ділового спілкування та ведення переговорів.

Примітка 3: При визначенні відповідності претендентів встановленим до них вимогам, в частині наявності необхідних знань, враховується відповідність форми документів конкурсної пропозиції вимогам законодавства.

9. Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

обсяг надходження коштів до бюджетів;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

Примітка 4: Планові показники конкурсної пропозиції мають бути викладеній за формою встановленою законодавством для планових документів державного комерційного підприємства.

10. Адреса електронної пошти, на яку претендент надсилає заяву для участі у конкурсному відборі: ub.com.ua

11. Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства:

1) баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2014-й рік;

2) баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2) за І-е півріччя 2015-го року».

 

Примітка 5: для зкачування в електронній формі перейдіть:

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства. Баланс на 31 грудня 2014 року>>

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік>>

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства. Баланс на 30 червня 2015 року>>

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за I Півріччя 2015 року>>

 

Зразок заяви претендента на участь у конкурсному відборі: завантажити>>